शरीरातील उष्णता कमी करण्याचे घरगुती उपाय वाचा या लेखात 

कधी-कधी काही कारणाने एकदम गरम झाल्यासारखे वाटते, बाहेर एवढा उकाडा नसला तरी शरीराचे तापमान वाढल्या सारखे वाटते. हा अनुभव तुम्हाला सुद्धा नक्कीच आला असेल. खरेतर हा अगदी कॉमन त्रास आहे. याला हिट स्ट्रेस असे म्हणतात. शरीरातील उष्णता कमी करण्याचे घरगुती उपाय वाचा या लेखात