वादळाला भिडतांना

ManacheTalks

वादळाला भिडतांना
तू असावीस सोबती…
बळ देण्या लढण्या
वादळाला भेटताना…

वादळाला भिडतांना
टाळता जरी येईना…
अशावेळी दे ,साथ तुझी
वादळाला भेटताना …

तू आहेस शक्ती माझी
उभी पाठीशी रहा ना…
बळ एकवटेल मग माझे
वादळाला भिडतांना …।

Manachetalks

'रहस्य जगण्याचे: समाधानी आयुष्याचे' हे पुस्तक खरेदी करण्यासाठी येथे क्लिक करा

'रहस्य जगण्याचे: व्यक्तिमत्त्व विकासाचे अमूल्य नजराणे' हे पुस्तक खरेदी करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!