कुढत बसणाऱ्या मित्रास

Unhappy Man

जग ओळखेल ही तुजला
घाई त्याची मुळीच नाही
तुलाच ओळखण्यास मित्रा
खरेच विसरला असे …….!

वागणे नेहमीच असावे
काळ- पर्व असेल जसे
तरूण मनावर नको तुझ्या
वैराग्याचे पांघरून असे …….!

बहारीचा वसंत ऋतू तू
झटकून टाक ग्रीष्म हा
रसरशीत यौवन लाभता
शुष्क जगणे नको असे …।!

दोष का देशी नशिबास ?
कुढत बसने बरे नसे
मन आहे तुला तुझे एक
हेच तू विसरला असे …!

वाचण्यासारखे आणखी…

तु नेहमीच म्हणायचा, आपल्या प्रेमाचा गूलकंद कसा गं चाखायचा?
महीला दिन ना आज…
पेढे घ्या पेढे…..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.