आज २३ एप्रिल – जागतिक पुस्तक दिवस. त्या निमित्ताने बालकविता – पुस्तके

Childrens Book

आज -२३ एप्रिल – जागतिक पुस्तक दिवस.

त्यानिमित्ताने बालकविता

पुस्तके

छान गोष्टी – छान चित्र

पुस्तके असती मित्र ||

खूप सारे ज्ञान देती

ग्रंथ गुरुजन असती

अक्षर ओळख होते

हा जग ओळखू येते ||

वाचनाची लागो गोडी

खूप असो वा थोडी

वाचन सुरु केले की

थांबत नाही गाडी ||

अभ्यासाचा कंटाळा

अशावेळी एक करावे

खूप खूप वाचावे

छान असे विरंगुळा ||

ज्ञान ते मिळवावे

अधिक वाढवावे

पुस्तकांच्या संगतीत

ज्ञानवंत व्हावे ||

(मस्त फिरू रे मस्त फिरू- कविता संग्रहातून)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: © Copyrights 2023. All rights reserved!