गंधातले फुल …..

gandhatle phul

शोधले फुल मी सखे
प्रीत आपली दडलेली
गंधात होती प्रीत ती
ह्रदयात ती फुललेली

दर्प हा बकूळीचा तो
याद देतो जीवनाचा
नाजुक तेच स्पर्श तिचा
गंधात सार जीवनाचा

वेलीवरचीं जाई जुई
शोभते ग मंडपाला
सुवास हा प्रीत फुलांचा
हेलावीतो ह्रदयाला

प्राजक्ताचा सडा अंगणी
भुरळ घालतो मनाला
फुलतो गुलाब निशिगंध तो
साद साथ ती प्रीतीला

झुळकीत प्रिये पहा तसे ती
रातराणी अंगाई गाते
देवुन सारे मदनमस्ती
जीवन सार सांगते

भेंट हीच फुल वेडी
जप वेडे जीवनात
निभव प्रीत आपली
फुल अन गंधात

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.