तुमच्या लहान बाळाला भरवताना त्याच्या हातात मोबाईल देता का तुम्ही?

Dr. Mangesh Desai

लेखक आयुर्वेदाचार्य, योग व संमोहन उपचार तज्ञ असून पिंपळे सौदागर, पूणे येथे असतात. सम्पर्कासाठी mangeshdesai100583@gmail.com वर लिहावे. मोबाईल नम्बर 7378823732 धन्यवाद. डाॅ.मंगेश देसाई आयुर्वेदाचार्य योग व हिप्नोथेरपि कन्सल्टण्ट यशायु पंचकर्म व रिसर्च सेंटर पिंपळे सौदागर, पूणे.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

-->