नियती म्हणजे काय?

You may also like...

2 Responses

 1. santosh kamble says:

  खरं म्हणजे मला नियती शुभ्र दिसते…, अगदी पाण्यासारखी….
  थोडक्यात काय तर…?
  विहिरीचं पाणी पाटानं जाणं हे त्या पाण्याचं प्रारब्ध…,
  ते पाणी ऊसाला जाणं नि ऊस गोड होणं काय…? नि तेच पाणी मिरचीला जाणं नि मिरची तिखट होणं काय…? नि अजुन कशाला जाऊन ते कडू होणं काय….?
  यात पाण्याचा काय दोष ?
  नियतीसुद्धा कदाचित याच मेणातली असावी….नाहीतर ती अशी कमजोरतेचा ओघळ घेउन जगलीच नसती ?
  कमजोरीचं तिसरं नाव काय तर…..?
  …… लुळीपांगळी…., बेबस.., लाचार रूप असलेली नियती. दुसरं काय……?

  – संतोष कांबळे अर्जापूरकर.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

-->