प्रेम असावं आई-बाबांसारखं….

parenting

प्रेम असावं आई-बाबांसारखं,
लेकरांसाठी रात्रंदिन झुरणारं…
नको,वासनेनं झपाटलेलं.
प्रेम असावं आई-बाबांसारखं,

लेकरांच्या सुखासाठी जीवाचं रान करणारं…
नको, अपेक्ष्यांच्या ओझ्यांनी लादलेलं.
प्रेम असावं आई-बाबांसारखं,
स्वतः रिकामे असताना लेकरांना भरभरून देणारं…

नको, सारं असताना अजून घेण्यासाठी हव्यासलेलं.
प्रेम असावं आई-बाबांसारखं,
लेकरू जिथं असेल तिथं लेकरांना आनंदी पाहण्याचा छंद असणारं…
नको, समोरच्याच्या आनंदामुळे आसुयेनं भारलेलं.

प्रेम असावं आई-बाबांसारखं,
निखळ,निस्वार्थ सागरासम भरलेलं…
नको, स्वार्थाने बरबटलेलं.
प्रेम असावं आई-बाबांसारखं…..

माहिती उपयुक्त वाटल्यास वरती उजव्या कोपऱ्यात दिलेले बटन दाबून हा लेख व्हॉट्सऍप वर आपल्या मित्र मैत्रीणींना पाठवा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: © Copyrights 2023. All rights reserved!