Author: डॉ.कृष्णा सुभाष सपाटे

जात,धर्म व पंथ विरहित आनंदी जीवन जगणारा एक डॉक्टर, ब्लॉगर,युट्युबर,लेखक,कवी व जीवनाचा अर्थ शोधणारा😊
being moral

Being Mortal – By Atul Gawande (Book Review)Being Mortal – By Atul Gawande (Book Review)

ज्या सोबत्यांबरोबर जीवनाचा ऐन उमेदीचा काळ घालवला त्यातील काही मृत्यूचं अमृत प्याले तर काही आजही त्याच्याशी लढतायेत पण ही आजारांची 🎬

The Healing Self

आनंदी जीवनासाठी आणि आरोग्यकारक जीवनशैलीवर भर देणार पुस्तक -The Healing Selfआनंदी जीवनासाठी आणि आरोग्यकारक जीवनशैलीवर भर देणार पुस्तक -The Healing Self

मानवी प्रतिकारशक्ती मजबूत असल्याने कोणताही आजार आपल्यापासून दूर राहतो, सकारात्मक विचारसरणी स्वीकारल्याने जीवन आनंदात जगता येतं. मनाचं आणि शरीराचं असणार 🎬

An unsutable boy book review
self-image

“स्वप्रतिमा” आनंदी आणि यशस्वी जीवनासाठी……“स्वप्रतिमा” आनंदी आणि यशस्वी जीवनासाठी……

जगात श्रेष्ठ होऊन गेलेली लोक कधी ना कधी आयुष्यात हरलेली असतात, ठेचा खाल्लेल्या असतात, सामाजिक दाहकतेने मनाला चटके बसलेले असतात 🎬

The Yes Brain

प्रत्येक पालकाने मुलांच मनोविश्व समजून घेण्यासाठी वाचावं असं पुस्तकप्रत्येक पालकाने मुलांच मनोविश्व समजून घेण्यासाठी वाचावं असं पुस्तक

लहान मुलांचा मेंदू पूर्णतः विकसित न झाल्या कारणाने ती आपल्या भावनांवर व विचार प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत. त्यावेळी पालकांची 🎬