Author: शब्द तुझे नि माझे

आमचे किस्से, कथा, कविता, पत्रं आणि असंच काहीसं..
डॉक्टर सलीम अली बर्ड सँच्युअरी पर्यटन स्थळ गोवा

डॉक्टर सलीम अली बर्ड सँच्युअरी- पर्यटन स्थळ गोवा: पणजीडॉक्टर सलीम अली बर्ड सँच्युअरी- पर्यटन स्थळ गोवा: पणजी

अशातच अचानक ‘डॉक्टर सलीम अली बर्ड सँच्युअरी’ची आठवण झाली. रायबंदरवरून फेरीत बसलं की चोडणला पोहोचतो आणि तिकडे ही सँच्युअरी आहे 🎬

व्हाट्स ऍपचा वापर

व्हाट्स ऍपचा वापर कितपत आणि कसा करावा?व्हाट्स ऍपचा वापर कितपत आणि कसा करावा?

हे चांगलं का वाईट ते ठरवण्याचा या लेखाचा हेतू नाही, कारण हा बदल काही एका दिवसात झाला नाही. खरंतर हा 🎬

नवीन वर्षाचे संकल्प
थँक यु आणि प्लिज

जादू दोन शब्दांची… थँक यु आणि प्लिज!!जादू दोन शब्दांची… थँक यु आणि प्लिज!!

दोन वर्ष ब्रिटीश शाळेत शिकल्यामुळे माझ्या नकळत वयाच्या अकराव्या-बाराव्या वर्षापासून मला एक चांगली सवय लागली आहे. कोणी काही दिलं की 🎬

नकारात्मकतेतून सकारात्मकतेकडे कसे जायचे?
सकारात्मकता
मराठी भयकथा

ती कोण होती? (मराठी भयकथा)ती कोण होती? (मराठी भयकथा)

अंबरनाथला पोहोचायला संध्याकाळचे ७ वाजलेच. असे संध्याकाळी काम आले की खूप चिडचिड होते. स्टेशनच्या बाहेरच असलेल्या बँक ऑफ बडोदा च्या 🎬

संगीत देवबाभळी

संगीत देवबाभळी: एक विलक्षण अनुभव.संगीत देवबाभळी: एक विलक्षण अनुभव.

तुकारामांची पत्नी, आवली, पांडुरंगाचा पराकोटीचा द्वेष करणारी. ह्या आवलीच्या पायात देवबाभळीचा काटा रुततो आणि साक्षात पांडुरंग तो काटा काढायला येतात, 🎬

अबोली

अबोली – भाग २अबोली – भाग २

खरंतर लगेचच मागे वळायचा विचार होता. पण राहवलं नाही म्हणून तुमच्या फटकापाशी आलो, जरा लांब ऊभा राहूनच तुझ्या सगळ्या रंगांना 🎬

अबोली

अबोलीअबोली

एकदा तुमच्या आवळ्याच्या झाडाचे आवळे काढले होते आणि तू थोडे आवळे एका पानात गुंडाळून फाटकाच्या बाहेर ठेवलेस, मला बरोबर ते 🎬