Author: निशु रायकर -जोशी

तो आणि ती (कथा)

तो आणि तीतो आणि ती

आज तो जरा घाईतच निघाला कॉलेजला जायला.. 'आई निघतो गं!! यायला उशीर होईल.. आज पासून नवीन विषय होतोय चालू.. न्यूड्स'...आणि 🎬