Author: Onkar Gandhe

Onkar Gandhe

I am Onkar Gandhe, Software Engineer - Techno Writer - Cyber Security Analyst. I also conduct various Workshops and Seminars on Cyber Security, Digital Marketing, IOT, WebDevelopment, etc. Techno writer @ various Famous Newspapers. Visiting faculty in some colleges in Nashik, Nagar and Pune district.

Onkar Gandhe, Online Reviews and Ratings 1

ऑनलाईन खरेदी करताना रेटिंग्सची होते अशी फसवणूक

ऑनलाईन च्या जमान्यात कोणतीही ऑनलाईन खरेदी करताना किंवा कुठेही फिरायला जाताना त्याचे ऑनलाईन “रिवीव्यु” (Reviews) किंवा रेटिंग्स किती स्टार्स दिले आहेत ते बघतो, आणि त्या नुसार आपण ती वस्तू घ्यायची कि नाही किंवा त्या हॉटेल मध्ये जायचं कि नाही ते ठरवतो.