Author: Vishal Patil

tuch aahes namard

तूच आहेस ” ना?मर्द” !

चांगली वाईट माणसे ही लिंग, जात, धर्म या किंवा आणखी कोणत्याही अनुषंगाने ठरवली जाऊ शकत नाहीत! चांगली माणसे जितकी आहेत तितकीच वाईट माणसेही आहेत ! पण याचा अर्थ असा तर मुळीच नाही की फक्त पुरुष वाईट आणि फक्त स्त्रिया चांगल्या! काही पुरुषही चांगले असतात अन् काही स्त्रीयादेखील वाईट असतात!

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!