Category: खगोल / अंतराळ

planet-nine-NASA

प्लॅनेट नाईन- सौरमालेचा हरवलेला सुपरअर्थ (Planet Nine- Missing Superarth)प्लॅनेट नाईन- सौरमालेचा हरवलेला सुपरअर्थ (Planet Nine- Missing Superarth)

तो आहे तिकडे कुठेतरी, आपल्याकडे बघतो आहे पण त्याचं अस्तित्व सध्यातरी आपल्याला अज्ञात आहे. तो सापडेल तेव्हा सापडेल, पण तो अस्तित्वात 🎬

Keplor-90-saurmala

दुसरी सौरमाला “केपलर ९०”दुसरी सौरमाला “केपलर ९०”

आपण एकटेच का? विश्वाच्या ह्या पसाऱ्यात तूर्तास आपण एकटे असलो तरी तंत्रज्ञान ज्या वेगाने पुढे जात आहे. त्यातून येत्या शतकात आपल्या 🎬