Category: मानसशास्त्र

विखारी माणसांपासून दूर राहा

विखारी माणसांपासून दूर राहा, या 11 प्रकारच्या लोकांपासून अंतर ठेवाविखारी माणसांपासून दूर राहा, या 11 प्रकारच्या लोकांपासून अंतर ठेवा

तुमचं आयुष्य आधीच ताण तणाव, आणि वेगवेगळ्या त्रासांनी भरगच्च आहे, त्यात काही विखार मनोवृत्तीच्या व्यक्ती तुम्हांला भेटल्या तर त्यांच्या नकारात्मकतेचा 🎬

तुमच्या "या" सवयी टाळा, म्हणजे लोक तुम्हाला टाळणार नाहीत

तुमच्या “या” सवयी टाळा, म्हणजे लोक तुम्हाला टाळणार नाहीततुमच्या “या” सवयी टाळा, म्हणजे लोक तुम्हाला टाळणार नाहीत

या आहेत काही सवयी, ज्यामुळे तुमचा लोक रिस्पेक्ट करत नाहीत... लेख पूर्ण वाचा आणि तुमच्या व्यक्तिमत्वाला झळाळी देण्यासाठी तयार व्हा! 🎬

एकाच वेळी अनेक गोष्टी करताय? थांबा मल्टिटास्किंग मधले तोटे जाणून घ्या
स्त्री आणि पुरुषांच्या व्यक्तिमत्त्वातले पाच महत्त्वाचे फरक

स्त्री आणि पुरुषांच्या व्यक्तिमत्त्वातले पाच महत्त्वाचे फरकस्त्री आणि पुरुषांच्या व्यक्तिमत्त्वातले पाच महत्त्वाचे फरक

जरी निसर्गामध्ये आपण मानव प्राणी एकसमान असलो तरीही स्त्री आणि पुरूष यांच्यामध्ये काही फरक असतात जे या दोघांची व्यक्तिमत्वं वेगळी 🎬

आयुष्यातील चार कटू सत्य 'जी' स्वीकारली तर तुम्ही एक 'कणखर व्यक्ती' बनू शकाल
कोणालाच माझी पर्वा वाटत नाही असे तुम्हाला वाटते का

कोणालाच माझी पर्वा वाटत नाही असे तुम्हाला वाटते का? असे असेल तर हा लेख संपूर्ण वाचाकोणालाच माझी पर्वा वाटत नाही असे तुम्हाला वाटते का? असे असेल तर हा लेख संपूर्ण वाचा

माणूस हा खरे तर समूहप्रिय आहे. आपल्याला आपल्या आप्तस्वकीय, मित्रमंडळी ह्यांच्या समवेत रहायला आवडते. परंतु सध्याच्या पॅनडेमीकच्या काळात एकमेकांपासून लांब 🎬

marathi-prernadayi

अशी कोणती ५ वाक्ये आहेत जी बोलल्यामुळे आपण समोरच्याचे मन दुखावतो?अशी कोणती ५ वाक्ये आहेत जी बोलल्यामुळे आपण समोरच्याचे मन दुखावतो?

आपल्याही नकळत आपण असे काही बोलून जातो की समोरची व्यक्ती दुखावली जाते आणि आपल्याला त्याचा पत्ताही लागत नाही. म्हणूनच थोरामोठ्यांनी 🎬

भावनिक दृष्ट्या बुद्धिमान असणाऱ्या लोकांची ६ लक्षणे

जाणून घ्या भावनिक दृष्ट्या बुद्धिमान असणाऱ्या लोकांची ६ लक्षणेजाणून घ्या भावनिक दृष्ट्या बुद्धिमान असणाऱ्या लोकांची ६ लक्षणे

भावनिक बुद्धिमत्ता म्हणजे आपल्या व इतरांच्या भावना नीट समजून घेऊन त्याप्रमाणे वागणे व सर्व समस्या उत्तम प्रकारे सांभाळणे. जितकी एखादी 🎬

कोणी तुमच्या जखमेवर मीठ चोळले तरी वाईट वाटून न घेण्यासाठी 'हे' करा

कोणी तुमच्या जखमेवर मीठ चोळले तरी, वाईट वाटून न घेण्यासाठी ‘हे’ कराकोणी तुमच्या जखमेवर मीठ चोळले तरी, वाईट वाटून न घेण्यासाठी ‘हे’ करा

काही आगाऊ माणसे तयारच असतात जखमेवर मीठ चोळायला.. आम्ही आपले असेच सांगितले हो, तुम्ही मनावर घेऊ नका फारसे..!! असे म्हणायला 🎬

चिंता रोग मराठी चिंता विकार आनंदी राहण्याचा मंत्र चिंता संपवण्याचे उपाय

भविष्याची चिंता करणे टाळण्याचे ८ प्रभावी उपायभविष्याची चिंता करणे टाळण्याचे ८ प्रभावी उपाय

तुमच्या बाबतीत असे झाले आहे का की पुढे काय होईल, उद्या आपल्यासमोर काय वाढून ठेवलेले असेल ह्या विचारांनी तुमची रात्रीची 🎬