Category: मानसशास्त्र

marathi-prernadayi-vichar

मानसिक स्वस्थतेसाठी निरोगी वातावरण तयार करा या ७ उपायांनीमानसिक स्वस्थतेसाठी निरोगी वातावरण तयार करा या ७ उपायांनी

मानसिक आरोग्य ही जागतिक स्तरावरची एक गंभीर समस्या आहे. बऱ्याच लोकांना, त्यांना मानसिक समस्येने ग्रासलेलं आहे हेच माहिती नसतं. आला 🎬

Aapali Ekagrata Kashi Vadhvavi
जगात असतात 8 प्रकारचे लोक, तुम्ही कोणत्या गटात मोडता?

जगात असतात 8 प्रकारचे लोक, तुम्ही कोणत्या गटात मोडता?जगात असतात 8 प्रकारचे लोक, तुम्ही कोणत्या गटात मोडता?

जगात असतात 8 प्रकारचे लोक,  तुम्ही कोणत्या गटात मोडता? व्यक्ती तितक्या प्रकृती असे आपण म्हणतो पण नव्या संशोधनानुसार 8 प्रकारचे 🎬

तुम्हालाही एखाद्या गोष्टीचा फोबिया आहे का?
कधीकधी भीतीसुद्धा चांगली असते कारण ती बऱ्याच चुकांना रोखते

कधीकधी भीतीसुद्धा चांगली असते कारण ती बऱ्याच चुकांना रोखते!!कधीकधी भीतीसुद्धा चांगली असते कारण ती बऱ्याच चुकांना रोखते!!

लहान मुलांना आपण बागुलबुवाची भीती दाखवतो, कारण त्यांनी आपला जीव धोक्यात घालू नये, त्यांच्या नाजूक शरीराला कुठं इजा पोहोचू नये 🎬

the laws of human nature
विखारी माणसांपासून दूर राहा स्वार्थी माणसाला कसे ओळखावे स्वतःला अतिशहाणे समजणाऱ्या लोकांपासून स्वतःला कसे दूर ठेवावे

विखारी माणसांपासून दूर राहा, या 11 प्रकारच्या लोकांपासून अंतर ठेवाविखारी माणसांपासून दूर राहा, या 11 प्रकारच्या लोकांपासून अंतर ठेवा

तुमचं आयुष्य आधीच ताण तणाव, आणि वेगवेगळ्या त्रासांनी भरगच्च आहे, त्यात काही विखार मनोवृत्तीच्या व्यक्ती तुम्हांला भेटल्या तर त्यांच्या नकारात्मकतेचा 🎬

तुमच्या "या" सवयी टाळा, म्हणजे लोक तुम्हाला टाळणार नाहीत

तुमच्या “या” सवयी टाळा, म्हणजे लोक तुम्हाला टाळणार नाहीततुमच्या “या” सवयी टाळा, म्हणजे लोक तुम्हाला टाळणार नाहीत

या आहेत काही सवयी, ज्यामुळे तुमचा लोक रिस्पेक्ट करत नाहीत... लेख पूर्ण वाचा आणि तुमच्या व्यक्तिमत्वाला झळाळी देण्यासाठी तयार व्हा! 🎬

मल्टिटास्किंग मधले तोटे जाणून घ्या
स्त्री आणि पुरुषांच्या व्यक्तिमत्त्वातले पाच महत्त्वाचे फरक

स्त्री आणि पुरुषांच्या व्यक्तिमत्त्वातले पाच महत्त्वाचे फरकस्त्री आणि पुरुषांच्या व्यक्तिमत्त्वातले पाच महत्त्वाचे फरक

जरी निसर्गामध्ये आपण मानव प्राणी एकसमान असलो तरीही स्त्री आणि पुरूष यांच्यामध्ये काही फरक असतात जे या दोघांची व्यक्तिमत्वं वेगळी 🎬