Category: बोधकथा

बोधकथा

आनंदानं जगायला हवं (बोधकथा)आनंदानं जगायला हवं (बोधकथा)

आयुष्याचंही असंच आहे. जे नाही त्यापेक्षा जे आहे त्यात समाधानी व्हायला हवं. अर्थात पुढे काहीच मिळवायचं नाही असं नाही. पण 🎬