Day: February 20, 2018

Dealing With A Breakup

प्रेमप्रकरणं, प्रेमभंग आणि नैराश्य याचा सामना कसा करावा?प्रेमप्रकरणं, प्रेमभंग आणि नैराश्य याचा सामना कसा करावा?

ही स्थिती भयानक आणि केविलवाणी असली तरी हा जीवनाचा शेवट नक्कीच नसतो, उलट अशा संकटात, दुःखद स्थितीत तावुन सुलाखुन निघालेलं 🎬

personal budget

वैयक्तिक बजेट कसे तयार करावे यासाठी ११ पावलेवैयक्तिक बजेट कसे तयार करावे यासाठी ११ पावले

आपले वैयक्तिक बजेट तयार करणे अत्यंत महत्वाचे आहे कारण सुरुवात केल्यावर भीती जाते आणि फायदे समजतात. फार कमी भारतीय लोक 🎬

Law Of Attraction

मानवी जीवनाचा कल्पतरु : जीवनातला आकर्षणाचा नियममानवी जीवनाचा कल्पतरु : जीवनातला आकर्षणाचा नियम

तुम्हाला माहीतीय?...जगातील फक्त एक टक्का लोकांकडे एकुण संपत्तीच्या शहाण्णव टक्के संपत्तीचा हिस्सा आहे. हा योगायोग नाही, हा आकर्षणाचा नियम आहे. 🎬