Day: August 29, 2018

जिद्दीची स्वप्ने…… गगनयानजिद्दीची स्वप्ने…… गगनयान

२०२२ पर्यंत इस्रो आपल्या जी.एस.एल.व्ही. मार्क ३ मधून तीन भारतीय अंतराळवीर अवकाशात पाठवेल. हे यान पृथ्वीपासून साधारण ३००-४०० किमी च्या 🎬

शैलेंद्र

किसी की मुस्कुराहटोंपे हो निसार…… शैलेंद्रकिसी की मुस्कुराहटोंपे हो निसार…… शैलेंद्र

आता मुंबईचे समुद्र किनारे घाणीने गिळंकृत केले आहेत. किनाऱ्याकडे फेसाळत येणाऱ्या लाटांमध्ये मानवी प्रगतीचा अहंकार व दर्प ये जा करतो. 🎬

नोटबंदी

||अथश्री करन्सी कथा||||अथश्री करन्सी कथा||

१००० आणि ५०० रुपयांच्या ज्या नोटांवर बंदी घालण्यात आली होती, त्यातील ९९.३० टक्के नोटा पुन्हा बँकिंग सिस्टिममध्ये परत आल्या आहेत. 🎬