Daily Archive: November 13, 2018

ऑनलाईन डॉक्टर

बॅगेतून एक इंजेक्शन काढून त्यांना दिले. मग त्याच्या पॅडवर काही औषधें लिहून दिलीपच्या हाती कागद दिला. ही औषधे द्या दोन दिवस. अपचन झालेय.. यावयात खाण्यावर कंट्रोल असावा. असे म्हणून हसला.

महेंद्र प्रताप

मला कुठलंही काम द्या… आणि बघा मी करू शकतो कि नाही!!

वयाच्या ५ व्या वर्षी राजा महेंद्र प्रताप ह्याने एक धाडस केलं. मित्रांनी प्रतापची तू विद्युत उर्जा असलेला धातूचा खांब आपल्या हाताने पकडू शकत नाही असं म्हणत खिल्ली उडवली. प्रताप च्या लहान निरागस मनाला ह्या धाडसातला धोका लक्षात आला नाही. त्याने धाडस करून एका उच्च दाबाच्या धातूच्या रॉडला पकडलं. त्या वेळी अंगातून जाणाऱ्या उच्च दाबाच्या विजेच्या धक्याने ने राजा महेंद्र प्रताप चा जीव तर वाचला पण ह्या धाडसाने त्याला कायमच अधू बनवलं.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!