Daily Archive: December 31, 2019

गरीब माणूस आणि श्रीमंत माणूस दोघांच्या विचारातले १० फरक

गरीब कि श्रीमंत कसा माइण्डसेट आहे तुमचा?

गरीब असणे किंवा श्रीमंत असणे हे दोन मनाचे खेळ आहेत.. असे म्हंटले तर पटेल का? कदाचित नाहीच पटणार. म्हणूनच आपल्या विचारसरणीत समजून उमजून हे बदल आणा म्हणजे समृद्धी तुमच्याकडे चालत येईल.

आलंय ना तुमच्या मनात चलाSSS

“आलंय ना तुमच्या मनात, चलाSSS” याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं?

कालच मनाचेTALKS मध्ये गोष्टी मनाला लावून घेण्याबद्दल वाचले आणि “आलंय ना तुमच्या मनात, चलाSSS” याबद्दल तुमच्याशी बोलावेसे वाटले…

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!