Day: January 14, 2021

अम्मीजी चहा मसाले नोकरी गेली काय करावे

नोकरी गेली! काय करू?? असा प्रश्न पडला असेल तर हे वाचा……नोकरी गेली! काय करू?? असा प्रश्न पडला असेल तर हे वाचा……

सध्या कोविड काळात माणसं वेगवेगळ्या तऱ्हेने त्रस्त झाली आहेत. कोणाच्या घरात आजारपण, कोणाकडे वयस्क लोक, कोणाकडे लहान मुलं, अशातच घटलेलं 🎬

दाट व लांबसडक केसांसाठी या औषधींचा वापर नक्की करून बघा

दाट व लांबसडक केसांसाठी या औषधींचा वापर नक्की करून बघा दाट व लांबसडक केसांसाठी या औषधींचा वापर नक्की करून बघा 

पुरुष आणि स्त्रियांचा एक कॉमन प्रॉब्लेम म्हणजे केस गळती! केस विरळ होणे, केसांची वाढ थांबणे आणि पुरुषांना होणारा मोठा त्रास 🎬