Day: February 1, 2022

विजयपथ सिंघानिया

विजयपथ सिंघानिया यांचा चुकलेला निर्णय!विजयपथ सिंघानिया यांचा चुकलेला निर्णय!

विजयपथ सिंघानिया हे रेमंड या कंपनीचे भूतपूर्व सर्वेसर्वा ज्यांचे नाव भारतातल्या सर्वात मोठ्या व्यवसायिंकामधे गणले जात होते त्यांनी आपल्या आत्मकथेच्या 🎬

causes of malnutrition in marathi

कुपोषणाची लक्षणे, कारणे आणि त्यावरील उपायकुपोषणाची लक्षणे, कारणे आणि त्यावरील उपाय

कुपोषण म्हणजे नेमके काय? जाणून घ्या कुपोषणाची लक्षणे, कारणे आणि त्यावरील उपाय  कुपोषण ही एक गंभीर स्थिती आहे. एखाद्या व्यक्तीला 🎬