Tagged: अंतर्मुख म्हणजे ‘इन्ट्रोव्हर्ट’ लोकांचे हे गुण तुम्हाला माहित आहेत का

अंतर्मुख म्हणजे 'इन्ट्रोव्हर्ट' लोकांचे गुण

अंतर्मुख म्हणजे ‘इन्ट्रोव्हर्ट’ लोकांचे हे गुण तुम्हाला माहित आहेत का?

काही लोक असतात ना असे, ज्यांना जगामध्ये काही रस नसतो… त्यांना रस असतो तो स्वतः मध्ये. त्यांना स्वतःशीच मस्त संवाद साधता येतो… बरेचदा होतं ना असं की एखाद्याची इमेजच अशी असते की, त्यांच्या बद्दल परिचयाच्या लोकांची अशी मतं ठरलेली असतात की, ‘त्याच्या घरी जावं तर आलेल्या पाहुण्यांशी तो बोलतही नाही…’ अंतर्मुख म्हणजे ‘इन्ट्रोव्हर्ट’ लोकांचे हे गुण तुम्हाला माहित आहेत का?

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!