Tagged: अनावश्यक भीती जाणवताना

कधीकधी भीतीसुद्धा चांगली असते कारण ती बऱ्याच चुकांना रोखते

कधीकधी भीतीसुद्धा चांगली असते कारण ती बऱ्याच चुकांना रोखते!!

लहान मुलांना आपण बागुलबुवाची भीती दाखवतो, कारण त्यांनी आपला जीव धोक्यात घालू नये, त्यांच्या नाजूक शरीराला कुठं इजा पोहोचू नये यासाठी त्यांना भीती घालणं गरजेचं असतं….

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!