Tagged: अपमान पचवण्याचे पाच उपाय

अपमान

अपमान पचवण्याचे पाच उपाय!!

कुठल्याही मानसिक युद्धामध्ये, तिच व्यक्ती जिंकते, जी शत्रुपेक्षा मनाने अधिक शक्तीशाली, जास्त संयमी आणि तेवढीच बेफिकीर असते. जे लोक छोट्या छोट्या गोष्टी मनाला लावुन घेतात.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!