Tagged: अपयशी लोकांच्या कथा

marathi prernadayi

अपयशाचे ११ फायदे घेऊन यशस्वी होण्याचा मूलमंत्र

अहो! आपण चालायला शिकलो तरी कसं? पडत, अडखळतंच ना! लहान बाळ नाही का, पडलं तरी पुन्हा हसत-हसत उठतंच… अशीच अपयशाची पायरी चढून यश कसं मिळवायचं याची अकरा गुपितं पाहुया..

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!