Tagged: अवघड निर्णय सोपे करण्याचे ८ मार्ग

अवघड निर्णय सोपे करण्याचे ८ मार्ग

अवघड निर्णय सोपे करण्याचे ८ मार्ग

एखाद्या गोष्टीबाबत किंवा एखाद्या परिस्थितीत अवघड वाटू शकणारे निर्णय घेणं तुम्हाला जमत नाही का? असे निर्णय घेण्यापेक्षा ती परिस्थिति टाळण्याकडे तुमचा कल असतो का? किंवा घाईत अवघड निर्णय घेऊन नंतर त्याबद्दल पश्चाताप झालाय असं तुमच्या बाबतीत होतं का ? आपण थोडा अधिक वेळ देऊन मग निर्णय घ्यायला हवा होता असं तुम्हाला वाटतं का?

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!