Tagged: अवचेतन मनाला प्रोग्रामिंग करताना स्वयंसूचना ह्या मनातल्या मनात की बोलून द्यायच्या असतात? त्यांचा खरंच उपयोग होतो का?

Subconscious Mind

अवचेतन मनाचं प्रोग्रामिंग

डॉ. अब्दुल कलाम आझाद यांचे एक सुंदर कोट आहे इंग्रजी मध्ये… ‘तुम्ही तुमचे भविष्य बदलु शकत नाही. पण तुम्ही तुमच्या सवयी बदलु शकता, त्या सवयी तुमचं भविष्य बदलतील.’ चांगल्या सवयी आपल्याला लहानपणी आई-वडील, गुरूजन लावतात....

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!