Tagged: आंबा खाण्याच्या पध्दती

mango soaked in water

आंबा पाण्यात बुडवून, भिजवून ठेवण्यामागचे वैज्ञानिक कारण आणि त्याचे फायदे

आंबा बुडवून, भिजवून ठेवणे यामागे आंब्याचा चिक किंवा धूळ साफ करणं एव्हढचं कारण नाही, तर या परंपरेमागे आहेत वैज्ञानिक कारणं.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!