Tagged: आनंदी राहण्याच्या ६ ट्रिक्स

आनंदात जीवनाचे सहा सोपे नियम

आनंदात जीवनाचे सहा सोपे नियम

माणसाचे जीवन अमूल्य आहे. मनुष्य जन्म आपल्याला एकदाच मिळतो. असा एकदाच मिळालेला मौल्यवान जन्म रडत कुढत घालवायचा की हसत हसत हे ज्याचे त्याने ठरवायचे असते.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!