Tagged: आहार कसा असावा

aajari padlyavr kay krave

‘या’ आठ गोष्टी ध्यानात घ्या आणि आजारांना आपल्यापासून दूर ठेवा

आपल्या आयुष्यात सगळ्यात जास्त जपण्यासारखी गोष्ट असते ती म्हणजे आपले आरोग्य. पैसा, संपत्ती, मान-मरातब हे सगळे जरी आपण गमावले तरी ते परत मिळवता येते. मात्र आरोग्य ही एक अशी गोष्ट आहे जी एकदा गमावली तर परत मिळवणे फार कठीण असते.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!