Tagged: कमावलेला पैसा वाचवायचा आणि वाढवायचा कसा

उगाचंच खर्च होणारे पैसे कसे वाचवायचे

उगाच खर्च होणार पैसा वाचवण्यासाठी ‘या’ चुका टाळा

‘पैसे वाचवणे’ ही एक रीत आहे.. पूर्वापार चालत आलेली.. आपले बाबा, आजोबा वेगवेगळ्या पद्धतीने पैसे वाचवायचे आणि चांगली संपत्ती वाढवायचे.. पण स्मार्ट सेव्हिंग्ज मात्र आई आणि आज्जी करायच्या नाही का?? स्वयंपाकघर धुंडाळलत तर हजारो रुपये मिळून जातील असे सेव्हिंग्ज..!! अक्कलहुषारीने त्या पैसे बाजूला टाकायच्या.. आणि अडीअडचणीला तेच कामी यायचे..

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!