Tagged: कशी ओळखाल दुधातील भेसळ

नकली बेसन पिठापासून सावधान कशी ओळखायची बेसन पिठातील भेसळ?

नकली बेसन पिठापासून सावधान, कशी ओळखायची बेसन पिठातील भेसळ?

बेसन हे खरेतर चणा डाळीपासून बनवले जाते. परंतु चणा डाळ महाग असल्यामुळे बेसन बनवताना संपूर्ण चणा डाळ न वापरता २५% चणा डाळ वापरून बाकी ७५% पिवळ्या वाटाण्याचे पीठ, रंग लावलेले गव्हाचे किंवा तांदळाचे पीठ आणि इतर भुकटी वापरली जाते.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!