Tagged: कानात खाज येण्याची कारणे

कान का खाजतो कानात खाज येण्याची कारणे कानात खाज येणे उपाय

सतत कान खाजतो? कारणे वाचा ह्या लेखात

तुमचा कान सतत खाजतो का? सतत कॉटन बड घेऊन कान खाजवायची तुम्हाला सवय आहे का? किंवा त्याहीपेक्षा भयंकर म्हणजे काहीतरी टोकदार वस्तु कानात घालून तुम्ही कान खाजवता का? असे करत असाल तर थांबा. तुम्ही स्वतःचे नुकसान करून घेत आहात.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!