Tagged: काळा खडक पिवळे पाणी कोडे उत्तर

marathi kode with answer

दिलेले हिंट बघून या प्रश्नाचं उत्तर द्या!!

दिलेले HINTS पहा आणि शहराचे नाव ओळखा? मी एक ११ अक्षरांचे भारतातील शहर आहे. (इंग्रजीतुन) शेवटची ६ अक्षरे हे एका फळाचे नाव आहे. ९, ५ आणि ३ रे अक्षर हे एका साबणाचे नाव आहे १,...

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!