Tagged: केळी थंड की उष्ण

how-to-take-care-of-mealth-in-summer

आला उन्हाळा, तब्येत सांभाळा.

  आता सगळीकडे ऊन वाढत आहे. अशा गरमीच्या वातावरणात गार गार कोल्डड्रिंक प्यावसं वाटणं अगदी सहाजिक आहे. पण वारंवार कोल्डड्रिंक पिणे आपल्या शरीराच्या आरोग्याला घातक ठरू शकते. त्याऐवजी उन्हाळ्याची तलखी कमी करण्याचा सोपा, सहज उपलब्ध...

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!