Tagged: कोरफड

घरातली हवा शुद्ध करणारी हि इनडोअर झाडे

तुम्हाला माहित आहेत का, घरातली हवा शुद्ध करणारी हि इनडोअर झाडे!!

आपल्या आजूबाजूच्या वातावरणात खूप वायूप्रदूषण असते. धूळ, मातीचे कण, गाडीचे धूर, कारखान्यातून निघालेला धुर हे सगळे प्रदूषण आपल्या आजूबाजूला असते. शहरातील लोकांना याचा त्रास जास्त प्रमाणात जाणवतो. विशेषतः शहरात मध्यवर्ती भागात राहणाऱ्यांना.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!