Tagged: खोटे बोलणे स्टेटस मराठी

खोटे बोलणे स्टेटस मराठी

इतरांना इम्प्रेस करण्यासाठी खोटे बोलणाऱ्या लोकांना ‘हि’ गोष्ट सांगा

खोटं कधी बोलू नये असं नेहमी सांगितलं जातं. लहान मुलं चुकुन घडलेल्या एखाद्या चुकीमुळे मार मिळू नये म्हणून खोटं बोलण्याचा प्रयत्न करतात. आजूबाजूला खोटं बोलणाऱ्या व्यक्तीला मिळालेली संधी दिसली की तुम्हालाही खोटं बोलून काम करून घेण्याचा मोह आवरत नाही.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!