Tagged: चेहऱ्यावरील मुरूम जाण्यासाठी उपाय

काळे डाग घरगुती उपाय

डोळ्याभोवतीची काळी वर्तुळे आणि सुरकुत्या घालवण्याचे घरगुती उपाय 

आज ह्या लेखात डोळ्याभोवतीची काळी वर्तुळे आणि सुरकुत्या आणि काळी वर्तुळे घालवण्याचे घरगुती उपाय पाहणार आहोत. हे उपाय वापरून आपण घरच्या घरी अशा सुरकुत्या घालवून सुंदर दिसू शकतो.

मुरूम/पिंपल्स (तारुण्य पिटिका) बरे करण्याचे घरगुती उपाय

मुरूम/पिंपल्स बरे करण्याचे घरगुती उपाय

नितळ त्वचा असणारा सुंदर चेहरा प्रत्येकालाच हवाहवासा वाटतो. आपल्या चेहेऱ्यावर मुरुम, पुटकुळ्या येऊ नयेत, त्यामुळे चेहऱ्यावर डाग पडू नयेत असं प्रत्येकालाच वाटते. पण हल्लीच्या हवामानामुळे आणि जीवनशैलीमुळे चेहऱ्यावर मुरूम, फोड, पुटकुळ्या येणं अगदी कॉमन झालं आहे.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!