Tagged: टक्कल

टक्कल पडणे घरगुती उपाय

जाणून घ्या टक्कल पडण्याची कारणे, लक्षणे आणि घरगुती उपाय

स्त्रिया असोत किंवा पुरुष, आपले केस घनदाट, काळेभोर आणि सुंदर असावेत असे सगळ्यांनाच वाटते. परंतु काही ना काही कारणांमुळे केस गळू लागतात आणि टक्कल पडू लागते. अशा वेळी लोक अगदी हैराण होऊन जातात.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!