Tagged: तुम्हाला मधुमेह आहे का? मग प्रवास करताना ही काळजी घ्या

तुम्हाला मधुमेह आहे का? मग प्रवास करताना ही काळजी घ्या 

तुम्हाला मधुमेह आहे का? मग प्रवास करताना ही काळजी घ्या 

मधुमेही लोकांनी प्रवासात स्वतःची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. ह्या ब्लड शुगर लेव्हल कमीजास्त होण्याला घाबरून अनेक मधुमेही लोक प्रवास करण्याचे टाळतात. परंतु आता असे करण्याची गरज नाही. काही पूर्वतयारी करून आणि विशेष काळजी घेऊन मधुमेह असणारे लोक सुद्धा सहजपणे प्रवास करू शकतात. कसे ते आपण पाहूया.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!