Tagged: दाट व लांबसडक केसांसाठी या औषधींचा वापर नक्की करून बघा

दाट व लांबसडक केसांसाठी या औषधींचा वापर नक्की करून बघा

दाट व लांबसडक केसांसाठी या औषधींचा वापर नक्की करून बघा 

पुरुष आणि स्त्रियांचा एक कॉमन प्रॉब्लेम म्हणजे केस गळती! केस विरळ होणे, केसांची वाढ थांबणे आणि पुरुषांना होणारा मोठा त्रास म्हणजे हळूहळू टक्कल पडत जाणे. केसांचे आरोग्य सुधारावे, केस लांब व्हावेत किंवा निदान गळून विरळ तरी होऊ नयेत अशी प्रत्येकाची इच्छा असते, तुमची ही असेल.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!