Tagged: दातांचे किडणे थांबवण्यासाठी हे करा

दातांचे किडणे थांबवण्यासाठी हे करा

दातांचे किडणे थांबवण्यासाठी हे करा!!

सध्याच्या काळातला मुलांच्याच काय पण मोठ्यांच्याही बाबतीत सर्वात जास्त आढळून येणारा त्रास म्हणजे दात किडणे. वरवर अगदी साधा वाटणारा हा त्रास प्रत्यक्षात बरेच गंभीर परिणाम करतो. किडणाऱ्या दातांवर करावे लागणारे उपचार अत्यंत खर्चीक तर असतातच पण अत्यंत वेदानादायक पण असतात.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!