Tagged: नकारात्मकतेवर कंट्रोल ठेऊन सकारात्मकता कशी वाढवल

भावना म्हणजे काय सकारात्मक भावनांचा आपल्या आरोग्यावर काय परिणाम होतो

नकारात्मकतेवर कंट्रोल ठेऊन सकारात्मकता कशी वाढवाल!!

या वर्षात बहुतेक जणांच्या अपेक्षांपैकी काहीच घडले नाही, उलट या वर्षात जे जे काही नियोजन केले होते ते सगळे फसले. या काळात मानसिक स्वास्थ्य सांभाळण्यासाठी काय करावे.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!