Tagged: नाकाचा घोळणा फुटणे

नाकाचा घोळणा फुटणे उपाय

उन्हाळ्याची नेहमीची समस्या! नाकाचा घोळणा फुटला, मग काय करायचं?

उन्हाळ्याचे दिवस असतात, सगळी लहान मुले बाहेर खेळत असतात आणि एकदम गलका होतो, ‘अरे अमक्याच्या किंवा अमकीच्या नाकातून रक्त आलं’ किंवा एखाद्या ऑफिस मध्ये एसी सुरू असतो, वातावरण खूप थंड झालेलं असतं आणि अचानक एखाद्याने नाकाला रुमाल लावला की त्यावर रक्त दिसतं. अशा परिस्थितीत सर्वांची पाहिली प्रतिक्रिया ही घाबरून जाण्याचीच असते.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!