Tagged: पपईचे अतिसेवन शरीरासाठी घातक

papaimule nuksan in marathi

पपई जास्त खाण्याने उद्भवू शकतात हे पाच धोके

पपई खाणं चांगलं पण “या” 5 लोकांनी मात्र पपई चुकुनही खाऊ नये, यामागचं कारण समजून घ्या. पपई मुळे ब-याच रोगात आराम मिळतो. पण तरीही पपई काही व्यक्तींचं नुकसान ही करू शकते. पपई मध्ये असे काही घटक आहेत ज्यामुळे काही लोकांना त्रास होऊ शकतो.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!