Tagged: पर्स मध्ये या वस्तू ठेवाव्यात महिलांनी

पर्स मध्ये या वस्तू ठेवाव्यात महिलांनी

महिलांनी आपल्या पर्स मध्ये या ११ वस्तू ठेवल्या तर त्यांना कसलीही अडचण येणार नाही

लग्नसमारंभासाठी वेगळी तेही जवळचा लग्नसमारंभ असेल तर वेगळी पर्स, दूरच्या ओळखीतला लग्नसमारंभ असेल तर वेगळी पर्स, ऑफिससाठी वेगळी, बाजारहाट करण्यासाठी वेगळी मोठ्या खरेदीसाठी वेगळी अशा असंख्य पर्स तुमच्याकडे असतात…..

error: © Copyrights 2023. All rights reserved!