Tagged: पिनवर्म म्हणजे पोटातले किडे कमी करण्यासाठी उपाय

पिनवर्म म्हणजे पोटातले किडे कमी करण्यासाठी उपाय पिनवर्म म्हणजे पोटातले कृमी कमी करण्यासाठी उपाय

पिनवर्म म्हणजे पोटातले कृमी कमी करण्यासाठी उपाय

लहान मुलांमधे पोटाचा त्रास व्हायला एखादं मूळ कारण असणार. आणि ते आहेच. ते म्हणजे लहान मुलांना हमखास पोटात होणारे जंत, कृमी किंवा तत्सम किडे. ते मुलांना सहन न झाल्यामुळे नीट जेवत नाहीत, चिडतात, रडतात. त्यांच्या रडण्याचं कारण पालकांना लगेच लक्षात येईलच असं नाही. म्हणून घाबरून न जाता पोटाचा काही त्रास होतोय का ते बघावं.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!