Tagged: बडबड करण्याची सवय कशी घालवावी

अति बडबड करण्याची सवय बदलायची असेल तर हे करा…

बरेचदा तुमच्या नातेवाईकांमध्ये किंवा मित्रांमध्ये किंवा अगदी एखाद्या प्रवासात सुद्धा किणीतरी अनोळखी व्यक्ती तुम्ही पहिली असेल, जीने न थकता बडबड करून हैराण करून सोडले असेल…. कुठल्याही विषयावर न थांबता, अविरत बोलत राहणं आणि समोरच्या माणसाला बोलायची संधी न देणं या गोष्टी ज्याच्याकडून अगदी नकळतपणे होऊन जातात त्याला ही ‘अति प्रमाणात बडबड’ करण्याची सवय लागलेली असते.

error: © Copyrights 2022. All rights reserved!